Tiszteletbeli vezetője a felhívásnak, Tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) cím


tiszteletbeli vezetője a felhívásnak

Alapszabályunk szerint az MST tiszteletbeli tagja az lehet, aki sebészeti területen kiemelkedő tevékenységet fejt ki, és akit az MST vezetősége a tisztségre megválaszt. Hagyomány szerint a tiszteletbeli tagságot külföldi kollégáknak adományozza a társaság. Az újonnan megválasztott tiszteletbeli tag a kongresszuson előadást tart. A Magyar Sebészetért Emlékérmet a társaság nemzeti kongresszusán maximum 5 tagunk kaphatja meg.

tiszteletbeli vezetője a felhívásnak

A kitüntetés pénzjutalommal nem jár. Azokat a 65 év feletti kollégáinkat tüntethetjük ki vele, akik pályafutásuk során sokat tettek a magyar sebészetért, a Magyar Sebész Társaságért, kiemelkedő szakmai, tudományos, oktatói, valamint vezetői tevékenységet folytattak, és Balassa János-emlékéremben nem részesültek.

tiszteletbeli vezetője a felhívásnak

Minden MST tag jogosult a díjazandókra javaslatot tenni, ezért kérem, hogy javaslataikat - indoklással együtt - az MST főtitkárának elektronikus szijartoattila gmail. Szijártó Attila, SE I. Sebészeti Klinika, Budapest, Üllői út Az előzetesen írásban beérkezett jelöltek közül a kitüntetendő személyeket az MST vezetőségi ülése titkos szavazással választja ki.

tiszteletbeli vezetője a felhívásnak